Attraktive byggeklare næringstomter selges

Næringstomter selges i Killingmo Næringspark i Aurskog - Høland kommune

 

AS Aurskog - Høland Utbyggingsselskap selger ferdig fradelte næringstomter i Killingmo Næringspark. 

Tomtene har størrelser fra 4 - 10 daa og har infrastruktur til tomtegrensen. 

Killingmo Næringspark er regulert til produskjon/industri, verksted og logistikk/lager. 

Ta kontakt for en hyggelig næringsprat eller en visning. 

 

 

© Copyright 2021 Aurskog-Høland Utbyggingsselskap AS - All Rights Reserved
Levert av Beate Hansson powered by VISIVO.NO